Solarni sistemi

Sunce je jedini neiscrpni izvor koji čovjeku stoji na raspolaganju. Energija koju Sunce neprestano zrači na površinu Zemlje u toku jednoga dana mogla bi zadovoljiti čovjekove potrebe za energijom za oko 180 godina. Govoreći u brojkama, dnevno na Zemlju stigne sa Sunca oko 960 biliona kW energije (960.000.000.000.000 kW), odnosno oko 1,36 kW/m2. Od te energije oko 30% gubi se kroz sloj atmosfere uslijed refleksije, difuznog rasipanja i apsorpcije tako da se na Zemljinu površinu dozračuje u prosjeku oko 1 kW/m2.

Korištenjem Sunčeve energije, koja je besplatna, moguće je uštedjeti i do 60% godišnje potrebne energije za pripremu sanitarne potrošne tople vode, što znači da ljeti konvencionalni način zagrijavanja tople vode gotovo i nije u upotrebi. Sve glasniji ekološki trend takođe govori u prilog solarnoj energiji zbog očuvanja okoliša i smanjene emisije CO2. Zbog povoljnog položaja naše zemlje i velikog broja sunčanih dana, pogotovo na našoj obali, podneblje Crne Gore idealno je za iskorištenje Sunčeve energije.

Kao lider u domenu solarnih sistema, Vaillant pokriva sve potrebe krajnjih korisnika za pripremom sanitarne tople vode kao i potrebe najvećih komercijalnih i industrijskih objekata a isplativost njihovih sistema je osjetna kroz samo par godina. Tradicija duga preko 140 godina,  garancija od 5 godina i otpornost na vremenske nepogode čine Vaillant sigurnim izborom.

 

logo-vaillant