Budzetiranje

Inteq je za sve svoje klijente obezbjedio uslugu optimizacije i budzetiranja gdje je svaki projekat analiziran sa više aspekata kako tehničko-tehnoloških tako i ekonomskih.

U mogućnost smo da uradimo analizu postojećeg projekta i damo predlog optimizacije ili unaprijeđenja u cilju dobijanja potpune funkcionalnosti. U ekonomskom smislu našim klijentima pružamo opcije ponuda i omugaćavamo da biraju izmedju više alternativa kako bi došli do optimalnog rješenja za projekat i dobili što više sa što manje resursa.

Optimizacija i budžetiranje je usluga koju su prepoznali naši partneri a projekti na kojima je usvojena su Porto Novi, Porto Montenegro, Lustica bay, itd.

banking and budgeting_width_785