GARANCIJA I SERVIS

Inteq nudi garanciju i servisiranje svih proizvoda iz svog prodajnog asortimana. Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da pruži potrošaču garanciju u trajanju od dvije godine.

Međutim, trajanje garancije može biti i duže jer je propisano od strane proizvođača a kvalitet naših proizvoda ogleda se i u činjenici da neki od njih imaju garanciju i po 30 godina.

handshake-pano_19966